a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

Prawo Cywilne

Reguluje stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami

Prawo cywilne (łac. ius civile), inaczej zwane prawem obywatelskim, to zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami, w przeciwieństwie do innych gałęzi prawa, w których już z założenia występuje element podporządkowania jednego podmiotu wobec innego podmiotu. Innymi słowy, prawo cywilne reguluje sprawy, z którymi ludzie mają do czynienia na co dzień w relacjach między sobą. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne, ułomne osoby prawne i osoby prawne. Z prawa cywilnego wyłoniły się prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe oraz prawo rodzinne i opiekuńcze.

Obowiązujący w Polsce Kodeks cywilny ogłoszony w 1964 r. a następnie wielokrotnie nowelizowany mimo utrzymania zasady jedności prawa cywilnego wprowadza wiele odrębnych uregulowań w zakresie stosunków pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. Po nowelizacji w 1990 r. i zniesieniu podziału na formy własności, Kodeks cywilny respektuje zasadę równego traktowania wszystkich podmiotów.

Kodeks jednak nie obejmuje prawa na dobrach niematerialnych, prawa rodzinnego, prawa handlowego, prawa wekslowego, prawa czekowego.

a

Najtwardsi Prawnicy Wyegzekwują Twoją Wolę

Instytucje Państwowe są zobligowane USTAWOWO oraz przez PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO do poszanowania Twoich praw, Twojej osoby i Twojego Majątku

Katastrofa Ekonomiczna Doradztwo Finanse

Myśl mądrze o kapitale

Pomoc Prawna w sprawach trudnych

Agresywne metody

Nadzór Medialny Nad Sądami i Urzędami

Dziennikarstwo śledcze

Ktoś chce Cię okraść? Urzędnik Złamał Prawo? Sąd dopuścił się uchybień?

Dowiedź się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Ścigamy przypadki łamania prawa obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Contact us