a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

Prawo Karne

Reguluje czyny zabronione oraz zasady odpowiedzialności sprawców za ich popełnienie

Prawo karne, obok prawa cywilnego, administracyjnego czy prawa pracy jest jedną z gałęzi systemu prawa obowiązującego w Polsce. W założeniu jego przepisy mają wywoływać strach przed konsekwencjami nieuprawnionego naruszenia wolności i praw innych osób, a także instytucji społecznych i ekonomicznych.

Prawo karne dzieli się na materialne, procesowe i wykonawcze. Prawo karne materialne jest zespołem norm prawnych określającym, jakie czyny są niepożądane społecznie i jakie grożą konsekwencje za ich popełnienie, a także zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary i inne środki karne stosowane wobec wykrytych sprawców. Prawo karne procesowe określa i reguluje przesłanki dopuszczalności postępowania karnego, obowiązki i uprawnienia organów procesowych – prokuratury, sądu, policji, prawa i obowiązki oskarżonego i innych uczestników postępowania. Określa, kiedy obywatela można pozbawić wolności. Reguluje także poszczególne stadia postępowania karnego, a także rodzaje podejmowanych rozstrzygnięć oraz środki ich prawnej kontroli. Prawo karne wykonawcze reguluje wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. Częścią tego prawa jest prawo penitencjarne, które stawia sobie za cel resocjalizację skazanych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności.

a

Najtwardsi Prawnicy Wyegzekwują Twoją Wolę

Instytucje Państwowe są zobligowane USTAWOWO oraz przez PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO do poszanowania Twoich praw, Twojej osoby i Twojego Majątku

Katastrofa Ekonomiczna Doradztwo Finanse

Myśl mądrze o kapitale

Pomoc Prawna w sprawach trudnych

Agresywne metody

Nadzór Medialny Nad Sądami i Urzędami

Dziennikarstwo śledcze

Ktoś chce Cię okraść? Urzędnik Złamał Prawo? Sąd dopuścił się uchybień?

Dowiedź się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Ścigamy przypadki łamania prawa obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Contact us