a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Prawo Naturalne

crisis-consulting.pl > Prawo Naturalne

Wypowiedzenie Posłuszeństwa

Jak Tego Dokonałem? Historia Prawdziwa.

Wypowiedziałem Posłuszeństwo nielegalnym organom „Poland Republic of”, w mojej ocenie działających jako najemne karły okupanta Narodu Polskiego, które poprzez uzurpatorstwo domniemanej władzy dopuściły się przemocy, terroru i gwałtu, w celu podszycia się pod należycie ukonstytuowane Organa Państwa, by dalej działać w zamiarze uprawiania procederu o charakterze ciągłym, polegającym na, uczestnictwie w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, członkowie której notorycznie, świadomie działają w zamiarze popełniania kumulatywnych zbiegów przestępstw, by zastraszaniem, przemocą, terrorem i gwałtem ciemiężyć Naród Polski i utrzymywać się z regularnie uprawianego szalbierstwa na Polakach.

Świadome działanie w takiej organizacji, narusza żywotne interesy międzynarodowe; godząc w podstawy i bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej; gwałcąc uniwersalne wartości moralne oraz zasady humanitaryzmu stanowiące fundament systemów prawa karnego narodów cywilizowanych. Zgodnie z podstawową, odnoszącą się do nich, zasadą prawa międzynarodowego, jednostka, która czyn taki popełni będąc świadomą jego nikczemności, winna za swe postępowanie prawnie odpowiadać, za piractwo „iuris gentium”, którego to sprawcę zwykło się określać mianem „hostis humani generis”, tzn. wroga rodzaju ludzkiego.

Najemnicy firmy o profilu dochodowym „Poland Republic of” czerpią Geschäft z szalbierstwa uprawianego na Polakach, nie posiadając uprawnień do zajmowanego stanowiska, oraz przetwarzania danych osobowych, a ponadto żaden z nich nie jest w stanie wylegitymować się legitymacją Urzędnika Państwowego. Swoim pasożytnictwem nie produkują żadnej wartości dodanej, ponieważ zostali zatrudnieni tylko po to żeby szkodzić.

Wypowiedzenia posłuszeństwa „Poland Republic of” dokonałem poprzez złożenie pięciu pism w kancelarii prezesa „Poland Republic of” podającego się za Prezydenta, oraz w biurze podawczym Sejmu i Senatu.

Na początku składam 3 pisma w kancelarii Prezydenta, oraz w biurze podawczym Sejmu i Senatu:

1. Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

Pobierz: Deklaracja Samostanowienia
Pobrano: 1214, Rozmiar: 0, Data: 03 kw.. 2022

2. Wypowiedzenie Posłuszeństwa Wszystkim Organom Państwa

Pobierz: Wypowiedzenie Posłuszeństwa
Pobrano: 1319, Rozmiar: 50.0 KB, Data: 01 kw.. 2022

3. Pełnomocnictwo Ogólne

Pobierz: Pełnomocnictwo Ogólne
Pobrano: 556, Rozmiar: 0, Data: 04 kw.. 2022

4. Opcjonalnie można zarazem złożyć Proklamację Autonomii

Pobierz: Crisis Consulting Proklamacja Autonomii
Pobrano: 1025, Rozmiar: 0, Data: 27 maj. 2022

Po upływie 31 dni, na mocy Art.  122a, 122b, 122c KPA, poprzez Milczące Załatwienie Sprawy, czyli braku wydania decyzji odmownej, uznaje się że władze korporacji „Poland Republic of”, przyjęły i zgadzają się z naszymi postulatami, żądaniami i roszczeniami.

Na potwierdzenie tego faktu po 31 dniach składam kolejne dwa pisma w kancelarii Prezydenta, oraz w biurze podawczym Sejmu i Senatu:

1. Potwierdzenie Wypowiedzenia Posłuszeństwa

Pobierz: Potwierdzenie Wypowiedzenia Posłuszeństwa
Pobrano: 378, Rozmiar: 45.6 KB, Data: 02 kw.. 2022

2. Opcjonalnie zarazem złożyć Potwierdzenie Proklamacji Autonomii

Pobierz: Potwierdzenie Proklamacji Autonomii
Pobrano: 349, Rozmiar: 0, Data: 06 kw.. 2022

Od tego momentu mam wypowiedziane wszystkie kontrakty zawarte ze mną przy użyciu podstępu, terroru i gwałtu, które i tak były nie ważne od samego początku, ponieważ umowy te były niedorozumiane i zawierały klauzule abuzywne, bądź zawarte zostały pod przymusem, tak jak np. obywatelstwo, lub błąkający się po polu plastik, zbieg z faszystowskiej neokolonii, zwany Dowodem Osobistym.

Potrzebujesz pomocy w dostarczeniu dokumentów do w.w. kancelarii, proszę o kontakt, tel. +48 50120498

Ułatwiliśmy? Korzystasz? Wesprzyj nas!

Instrukcja wideo wypełniania pism!

Pobierz pisma i wypełnij zgodnie z instrukcją.

Korzystasz? Wesprzyj! ✅

KONTO: 28 1050 1025 1000 0091 4479 3313
IBAN: PL 28 1050 1025 1000 0091 4479 3313
BIC SWIFT: INGBPLPW
Odbiorca: Bożena Różańska
Adres odbiorcy: Wilanowska 14a/9a, 05-510, mazowieckie, Konstancin-Jeziorna, PL
Tytuł: Darowizna

IBAN: LT50 3250 0298 8608 4744
BIC SWIFT: REVOLT21
Odbiorca: Tomasz Różański
Adres odbiorcy: Wilanowska 14a/9a, 05-510, mazowieckie, Konstancin-Jeziorna, PL

Kontakt: tel. 501204983

✅ Korzystasz? ✅ Wesprzyj! ✅ Doceń energię którą w to wkładam! ✅

Dowiedź się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Ścigamy przypadki łamania prawa obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Dowiedz się więcej