Propagowanie autorytarno-faszystowskich praktyk sprawowania władzy jest niezgodne z konstytucją.